• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
7612 2263/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก รายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและกำหนดการประชุมคณะกรมการจังหวัด
7611 2267/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดนครสวรรค์
7610 2266/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก การรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
7609 2262/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก แจ้งคำสั่ง
7608 2261/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
7607 2265/2560 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก การกำหนดรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
7606 2264/2564 2017-10-20 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ส่งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
7605 2251/2560 2017-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือเสนอประวัติบุคคลหรือนิติบุคคลที่สมคสรได้รับรางวัลผู้มีคุนูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2561
7604 2253/2560 2017-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตแนะนำผลิตภัณฑ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7603 2250/2560 2017-10-19 หนังสือราชการภายนอก พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
7602 2248/2560 2017-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2561
7601 2197/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก เผยแพร่หนังสือ
7600 2209/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก ยุบการเลิกการจัดตั้งสำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีถือจ่ายที่หนึ่ง
7599 2207/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
7598 2207/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
7597 2207/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559
7596 2228/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
7595 2208/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
7594 2206/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
7593 2224/2560 2017-10-18 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดนครสวรรค์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/217 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ