• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
6707 1322/2560 2017-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6706 1323/2560 2017-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา 3 วัน
6705 1325/2560 2017-06-26 หนังสือราชการภายนอก มอบทุนการศึกษา
6704 1202/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก การใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ(MailGo Thai)
6703 1316/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก ขอเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง "SAR" ประจำปีการศึกษา 2559
6702 1315/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่นิตยสาร " New Life" ฉบับที่ 117
6701 1313/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก ข้อส่ั่งการนายกรัฐมนตรีเรื่องการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
6700 1319/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6699 1308/2560 2017-06-24 หนังสือราชการภายนอก ขอตรวจสอบระเบียบผลการเรียน
6698 1310/2560 2017-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
6697 1318/2560 2017-06-23 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจำปี 2560
6696 1321/2560 2017-06-23 หนังสือราชการภายนอก แจ้งกำหนดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 12 " เขลางค์นครเกมส์"
6695 1306/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก รายงานข้อมูลเพื่อประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1 และสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
6694 1295/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก เร่งรัดการติดตามการรายงานข้อมูลนักเรียนนักศึกษารายบุคคลเพื่อประกอบการจัดสรรงบประมาณต่อหัวปีงบประมาณ พ.ส. 2560 งวดที่ 3 ครั้งที่ 3
6693 1280/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขึ้นทะเบียนและต่อทะเบียน " ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายในอาชีวศึกษา"
6691 1302/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยการโฆษกกระทรวง
6690 1304/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมอนุรักษ์กำแพงเมือง-คูเมือง เพื่่อพัฒนาท้องถิ่น เมืองดงแม่นางเมือง(ธานยบุรี) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวันครสวรรค์
6689 1300/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมกิจกรรมและขอความอนุเคราะห์เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรณงค์ต่อต้านยาเสพติด
6688 1282/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาและมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมความพร้อม Thailand 4.0
6687 1283/2560 2017-06-22 หนังสือราชการภายนอก การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทะนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่่างไกลประจำปี พ.ศ. 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/174 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ