• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
7213 653/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซลหัวฉีดคอมมอนเรล
7212 1838/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก สำรวจความต้องการเข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้โปรแกรม Altium Designer
7211 1840/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี 2561
7210 1839/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ EnJoy Science Young Makers Contest
7209 1841/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก การประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7208 1842/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญส่งบุคลกรเข้ารับการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ขั้นสูง
7207 1843/2560 2017-08-22 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินส่วนราชการตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2560
7206 1770/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7
7205 1781/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมทำบุญจัดพิมพ์หนังสือ
7204 1768/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์ทนการศึกษาอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
7203 1779/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ส่งวารสารประชาสัมพันธ์
7202 1762/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก การประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
7201 1767/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์ วันเด็กแห่งชาติ
7200 1778/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
7199 1825/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ประชาสัมพันธ์โครงการ SINGHA R-INTERN ปีที่ 3
7198 1826/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ซักซ้อมความเข้าใจกรณีลูกจ้างประจำถูกฟ้องล้มละลาย
7197 1837/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560
7196 1836/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล อาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 12
7195 1827/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก การตรวจสอบเพื่อรับรองยอดการปรับเพิ่มและลดเงินฝากคลังของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน กรกฎาคม 2560
7194 1828/2560 2017-08-21 หนังสือราชการภายนอก การให้ทุนช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องออกจากราชการหรืองานประจำ ปี 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/198 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ